Strona główna
Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor
Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor

Baza usług budowlano-remontowych

Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor

81-585, Gdynia, Grenadierów 6

www.pracenurkowehydromor.pl
Hydromor to firma z Gdyni, specjalizująca się w robotach podwodnych i hydrotechnice. Oferuje przeglądy, obejmujące diagnostykę techniczną obiektów, kontrolę urządzeń podwodnych oraz inwentaryzację budowli. Realizuje także prace hydrotechniczne, takie jak budowa i remonty obiektów, uszczelnianie nabrzeży oraz prace przy budowlach hydrotechnicznych. Swoje usługi świadczy przez doświadczonych nurków, zajmuje się cięciem stali pod wodą, spawaniem podwodnym metali, betonowaniem oraz układaniem kabli i rurociągów. Dodatkowo oferuje filmowanie podwodne. Hydromor posiada uprawnienia rzeczoznawców i współpracuje z instytucjami naukowymi, biurami projektowymi oraz placówkami badawczymi.