Strona główna
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

Katalog nieruchomości - obrót i zarządzanie

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

85-051, Bydgoszcz, Pomorska 66

zwizd-bydgoszcz.pl
Zespół Zarządców Nieruchomości Bydgoszcz to firma świadcząca kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi. Kładzie nacisk na statut wspólnoty mieszkaniowej, czyli zbiór zasad i przepisów regulujących funkcjonowanie wspólnoty oraz określających prawa i obowiązki jej członków. Jego celem jest wsparcie prawidłowego zarządzania nieruchomością oraz zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom między mieszkańcami. Firma, dzięki swojemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, gwarantuje nie tylko efektywne zarządzanie nieruchomościami, ale również pełną obsługę księgową, techniczną i prawną, co pozwala na kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów.